Dirigent

Martien Hovestad (1956)

Martien Hovestad studeerde vanaf 1978 de hoofdvakken schoolmuziek en solozang aan het Stedelijk Conservatorium in Zwolle. Tijdens deze studieperiode en zijn reizen naar Engeland ontstond zijn belangstelling voor het vocale musiceren. In 1979 begon zijn loopbaan als dirigent. Hij richtte in dat jaar het Zwolse jongerenkoor Genesis (nu Anthem) op. Met dat koor ontwikkelde hij zijn grote affiniteit met de Engelse kerkmuziek. Hij maakte hij een start met het jaarlijks terugkerende kerstconcert A Festival Of Lessons And Carols. In 1983 studeerde hij af en drie jaar later richtte Martien het Zwols Vocaal Ensemble (ZVE) op.


Vanaf september 1999 tot 1 januari 2019 was Martien Hovestad als docent muziek verbonden aan het Meander College te Zwolle, waar hij het vak muziek als praktijkvak aan alle leerlingen aanbood. Eén van de belangrijkste taken was het dirigeren van het schoolkoor Meander Vocaal. Met dit koor gaf hij regelmatig concerten, meestal in samenwerking met Jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel o.l.v. toenmalig collega Albert Dam.

Met een groots afscheidsconcert op 20 december 2018 door het Meander Vocaal en de Vuurvogel zette hij een punt achter zijn loopbaan als docent muziek op het Meander College en het onderwijs.

Martien heeft een bijzondere belangstelling voor de Engelse liturgische muziek met de daarbij behorende zangtechniek, die op een zeer hoog niveau staat, en voor de muziek van J.S. Bach en W.A. Mozart. Hij streeft met het Zwols Vocaal Ensemble naar een zo breed mogelijk repertoire waarin componisten uit veel Europese landen – vanaf de Renaissance tot en met de 20ste eeuw – aan bod komen.

In 2004 vierde hij zijn 25-jarig jubileum als koordirigent met een concert door het ZVE. Bijzonder aan dit concert was de medewerking van een jeugdorkest dat onder meer uit leerlingen van het Meander College bestond. Het Requiem van Gabriël Fauré was één van de composities die uitgevoerd werden.

In 2011 bestond het ZVE 25 jaar, met voor Martien het heuglijke feit dat hij al die tijd dirigent heeft mogen zijn van ‘zijn’ ZVE. Dit bijzondere feit werd gevierd met een aantal jubileumconcerten in Zwolle en Delden en een concertreis naar Engeland in oktober 2011.

Ook als componist is Martien Hovestad actief. Naast verschillende koorwerken (Ave Maria, Imitatio (vier motetten op tekst van Thomas a Kempis) Salve Regina; Da Mihi Domine componeerde hij koorwerken gebaseerd op teksten van de dichteres Anna Hoogendoorn: Maria, Kathedraal en Zing de leegte (de première van dit laatste koorwerk vond plaats in oktober 2015 tijdens het Internationaal korenfestival in Lund, Zweden). In 2017 schreef hij op de tekst Licht en Leven van Anna een koorwerk in combinatie met een basklarinet.

Martien Hovestad is steeds op zoek naar nieuwe muzikale wegen. Dat blijkt alleen al uit de zeer gevarieerde en verrassende concertprogramma’s die hij steeds voor het ZVE samenstelt. Kijk maar eens naar de rubriek Media op deze website. Zo gaf het ZVE in 2015 een prachtig concert met wereldlijke muziek, met als titel Over liefde en Vergankelijkheid. Voor dit concert schreef Martien Hovestad vier koorarrangementen van liederen voor solostem van Schumann, Schubert en Brahms. Ze staan op de cd; het beluisteren daarvan is zeer de moeite waard!

Een ander groot werk, dat jaren op het verlanglijstje van Martien Hovestad heeft gestaan, is Mozarts Grosse Messe in c moll, KV 427. Het koor werd uitgenodigd mee te werken aan een groots project in Zutphen: Mozart in Zutphen. Alle achttien missen werden door vijftien koren uitgevoerd tijdens vijf concerten, die plaatsvonden in de Walburgiskerk, eind mei 2019. Het ZVE heeft toen de Grosse Messe in c moll op 25 mei 2019 voor haar rekening genomen. Een geweldige ervaring en een schitterende prestatie.

MH-ErepenningIn 2019 was Martien Hovestad 40 jaar koordirigent. Dat werd feestelijk gevierd met twee concerten. Op 25 oktober zong het ZVE onder zijn leiding in de beroemdste kathedraal van Engeland, The Cathedral and Metropolitical Church of Christ in Canterbury.
Op 16 november 2019 vond een groots jubileumconcert plaats in de Basiliek Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming in Zwolle. Tijdens dit concert werd hem de erepenning van de stad Zwolle uitgereikt door burgemeester Snijder. Hij ontving deze penning vanwege zijn muzikale ambassadeurschap van de stad Zwolle.
Uit het rapport: ‘Met zijn grote talent begeleidt en inspireert hij jong en oud het beste uit zichzelf te halen. Hij staat daarmee mede aan de wieg van het onderscheidende muziekonderwijs en de grote koortraditie in Zwolle’

Na zijn pensionering op 1 januari 2019 is Martien met name bezig als dirigent, zangcoach en als fotograaf. Hij heeft ook meer tijd om te componeren en te arrangeren. Zo heeft hij in de coronatijd (van november 2020 t/m maart 2021) negen composities geschreven waarvan acht voor koor en één voor cellosolo. Al deze composities hadden als ondertitel ‘composities in coronatijd’. Tijdens de concerten van 2 oktober en 21 november 2021 zal een aantal van deze composities in première gaan.

Naast dirigeren geeft Martien diverse luistercursussen en lezingen over klassieke muziek in Zwolle en omgeving.