Dirigent

Martien Hovestad (1956)

studeerde vanaf 1978 de hoofdvakken schoolmuziek en solozang aan het Stedelijk Conservatorium in Zwolle. Tijdens deze studieperiode en zijn reizen naar Engeland ontstond zijn belangstelling voor het vocale musiceren. In 1979 begon zijn loopbaan als dirigent. Hij richtte in dat jaar het Zwolse jongerenkoor Genesis (nu Anthem) op. Met dat koor ontwikkelde hij zijn grote affiniteit met de Engelse kerkmuziek. Hij maakte hij een start met het jaarlijks terugkerende kerstconcert A Festival Of Lessons And Carols. In 1983 studeerde hij af en drie jaar later richtte Martien het Zwols Vocaal Ensemble (ZVE) op.

Vanaf september 1999 was Martien Hovestad als docent muziek verbonden aan het Meander College te Zwolle, waar hij het vak muziek als praktijkvak aan alle leerlingen aanbood. Eén van de belangrijkste taken was het dirigeren van het schoolkoor Meander Vocaal. Met dit koor gaf hij regelmatig concerten, meestal in samenwerking met Jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel o.l.v. toenmalig collega Albert Dam.

Met een groots concert door het Meander Vocaal en de Vuurvogel nam hij op 20 december 2018 afscheid van het Meander College en van het onderwijs.

Martien heeft een bijzondere belangstelling voor de Engelse liturgische muziek met de daarbij behorende zangtechniek, die op een zeer hoog niveau staat, en voor de muziek van J.S. Bach en W.A. Mozart. Hij streeft met het Zwols Vocaal Ensemble naar een zo breed mogelijk repertoire waarin componisten uit veel Europese landen – vanaf de Renaissance tot en met de 20ste eeuw – aan bod komen.

In 2004 vierde hij zijn 25-jarig jubileum als koordirigent met een concert door het ZVE. Bijzonder aan dit concert was de medewerking van een jeugdorkest dat onder meer uit leerlingen van het Meander College bestond. Het Requiem van Gabriël Fauré was één van de composities die uitgevoerd werden.

In 2011 bestond het ZVE 25 jaar, met voor Martien het heuglijke feit dat hij al die tijd dirigent heeft mogen zijn van ‘zijn’ ZVE. Dit bijzondere feit werd gevierd met een aantal jubileumconcerten in Zwolle en Delden en een concertreis naar Engeland in oktober 2011.

Ook als componist is Martien Hovestad actief. Naast verschillende koorwerken (Ave Maria, Salve Regina; Da Michi Domine en diverse werken op teksten van Thomas a Kempis) ontstonden – gebaseerd op teksten van de dichteres Anna Hoogendoorn – een drietal koorliederen: Maria, Kathedraal en Zing de leegte. De première van dit laatste koorwerk vond plaats tijdens het Internationaal korenfestival in Lund (Zweden), oktober 2015.

In 2017 schreef hij op de tekst Licht en Leven van Anna een koorwerk in combinatie met een basklarinet. 

Martien Hovestad is steeds op zoek naar nieuwe muzikale wegen. Dat blijkt alleen al uit de zeer gevarieerde en verrassende concertprogramma’s die hij steeds voor het ZVE samenstelt. Kijk maar eens naar de rubriek Media op deze website. Zo gaf het ZVE in 2015 een prachtig concert met wereldlijke muziek, met als titel Over liefde en Vergankelijkheid. Voor dit concert schreef Martien Hovestad vier koorarrangementen van liederen voor solostem van Schumann, Schubert en Brahms. Ze staan op de Cd; het beluisteren daarvan is zeer de moeite waard!

In 2016 bestond het ZVE 30 jaar. Ter gelegenheid hiervan vonden in het voorjaar twee grote concerten plaats met de Musikalische Exequien van Heinrich Schütz en twee motetten van Joh. Seb. Bach). In het najaar was er een feestelijk concert met een volledig Bach-programma:  

  • cantate BWV 190, Singet dem Herrn ein neues Lied

  • motet BWV 118, O Jesu Christ meins Lebenslicht

  • cantate BWV140, Wachet auf ruft uns die Stimme

  • Magnificat in D groot, BWV 243.

In een samenwerking van het Apeldoorns Vocaal Ensemble en het ZVE heeft Martien in 2018 één van zijn grote wensen kunnen uitvoeren: het Requiem van Herbert Howells. In datzelfde jaar was er een grote samenwerking met twee andere Zwolse koren, het Overijssels Kamerkoor en Musica Vocalis. Speciaal voor deze adventsconcerten heeft Toon Hagen, organist van de Grote Kerk of Sint-Michaelskerk in Zwolle, een geweldige compositie geschreven: Alma Redemptoris Mater voor drie koren en orgel. De première vond plaats op 8 december 2018.

Een ander groot werk, dat jaren op het verlanglijstje van Martien Hovestad heeft gestaan, is Mozarts Grote Mis in c, KV 427. Het koor werd uitgenodigd mee te werken aan een groots project in Zutphen: Mozart in Zutphen. Alle 18 missen werden door 15 koren uitgevoerd tijdens vijf concerten, die plaatsvonden in de Walburgiskerk, eind mei 2019. Het ZVE heeft toen de Grote Mis in c voor haar rekening genomen. Een geweldige ervaring en een schitterende prestatie.

In 2019 is Martien Hovestad 40 jaar koordirigent. Dat wordt feestelijk gevierd met twee concerten. Op 25 oktober zingt het ZVE onder zijn leiding in de beroemdste kathedraal van Engeland, The Cathedral and Metropolitical Church of Christ in Canterbury. Op 16 november 2019 vindt een groots jubileumconcert plaats in de Basiliek Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming in Zwolle. Het zal u niet verbazen dat Martien voor dit concert een gevarieerd programma heeft samengesteld met vijf eeuwen Engelse Kathedraalmuziek.